SAĞLIKLI YAŞAMANIN DİĞER ANAHTARININ ORGANİK ÜRÜN TÜKETMEKTE OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ

Satıcılar Türlü Söylem Yada Reklam Marifeti İle Ürünün " Organik - Ekolojik " Olduğunu Belirtebilir Yada Bu Tür Ticari Ünvan Kullanabilirler.

Veya Gıda Üretim İzni Belgelerini Yada Pek Çok Belge Gösterebilirler

Zaten Her Gıda Üreticisinin İlgili Bakanlıkta " Gıda Üretim Kaydı " nın Bulunması Ve Kimi Belgeleri Tamamlaması Yasal Zorunluluktur.

Ama Siz , Unutmayınız Ve Aldanmayınız

Bir Ürünün Organik Ürün Sertifikası Yoksa, Kendisini Belgelendirmediyse O Ürün Asla Organik ( Ekolojik, Biyolojik ) Değildir.

Ve Bu Ürünün Niteliği Ve Kalitesi Ne Olursa Olsun Yasalarımıza Göre Konvansiyonel Üründür .

BÖYLESİ ÜRÜNLERİN MUHTEMEL RİSKLERİ DE TAŞIDIĞINI SÖYLEMEK DOĞRU OLACAKTIR.

Ayrıca Kimi Satıcılar Size Organik Ürün Sertifikası Gösterilse de O Sertifikanın İlgili Ürüne Ait Olup Olmadığını Ve Geçerlilik Tarihini Kontrol Ediniz.

Organik Tarım Sertifikası Başlı Başına Bir Belge Olduğunu  Unutmayınız.

Organik ( Ekolojik, Biyolojik ) Ürün Sertifikalı Bal, Özel Sahalarda Üretilen Ve Sayısız Tahlillerden Geçtikten Sonra T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Sertifikasyon Kurumlarınca Onanıp Sertifikalandırılarak Sofranıza Gelen Baldır.

Ayrıca , Ürünlerin Yanı Sıra Bu Ürünlerin İşlendiği Tesislerde Sürekli Denetlenerek Müstakilen " Organik Ürün İşleme " Yeterliliğini Belgelemek İçin Organik Tarım Sertifikası İle Sertifikalandırılmaktadır.

İYİ BAL - KALİTELİ BAL - ORGANİK BAL NEDİR ve NASIL OLMALIDIR ?

Tüketici olarak, görüntüsüne , rengine bakarak, koklayarak yada başka usul kullanarak balın kalitesini anlamamız imkansızdır.

Çok tecrübeli damaklar yada çok uzmanlar bile bunu anlayamazlar.

Elbette bu usul kısmen bize bir işaret verecektir ama mutlak değeri tespit etmemize bu marifetle ulaşmamız asla mümkün değildir.

Balın organik, iyi, kaliteli, doğal olduğu ancak laboratuarlarda özel tahlillerle anlaşılabilmektedir.

Fakat daha kesin bir çözüm vardır.

SAFF 1011 Organik Balları Gibi

Tamamen Güvenilir , Sertifikalı Bir Markayı Almanız

Yanılmanızı Ortadan Kaldıracaktır.

Bal , şu yöreden, bu bitkiden alındığında daha kaliteli de olmaz.

Sonuçta bal baldır.

Doğru hasad edilmiş , temiz coğrafyadan alınmış , sertifikalı , tam vaktinde sağım yapılmış , yüksek polen değerlerine sahip ( zengin floralı yerden hasad edilen ) bal en iyi baldır.

Balın kendisi marka olamaz, üreticisi markadır.

Özellikle sağım zamanının altını çizmemiz gerekecektir.

Bal vizkozitesi ( yoğunluk ) yüksek bir üründür. Genellikle tam olgunlaşmış balı sağım zamanı petek gözlerinden çıkartmak güç olmaktadır.

O nedenle bal, daha nektarımsı bal halindeyken (olgunlaşmamış ve yoğunluğu düşük ) sağım yapılırsa su oranı bu haldeki balda yüksek olacaktır.

Böyle sağılmış ballar , hangi yöreden , hangi bitkiden alınırsa alınsın kalitesizdir.

Zaten bu vaziyetteki ürün de bal değil balımsı ( nektarımsı ) baldır. Böyle balların fermantasyona ( mayalanması-bozulması) uğraması çok sık görülen bir husustur.

BAL, KANDIRMACA VE SAHTECİLİĞE AÇIK BİR GIDADIR.

A L D A N M A Y I N IZ !

Maalesef ülkemiz bal cenneti olmasına rağmen başta kimi üreticiler olmak üzere tüketicilerimiz de hem konvansiyonel balı , hem organik balı birbirleri ile karıştırmakta dahası kimi satış noktaları ve kimi arıcılar ya bilerek yada farkında olmadan tüketicimizi yanıltmaktadır.

Artık bilim ve teknoloji çağında yaşamaktayız.

Artık bilinçli tüketici verdiği paranın karşılığında ne tür mal ve hizmet aldığını bilmek istiyor.

Artık üreticinin " ürünüm şöyledir " demesine kulak asmadan , üreticinin ürününün kalitesinin yasal dayanağını / belgesini / sertifikasını talep ediyor.

Üreticinin " Benim balım % 100 doğal , organik , ekolojik , biyolojik , saf , temiz , natural, köyden geldi " yada benzeri ön eklerle ürününü pazarlamasına alıştı, o nedenle hemen ürünün " SERTİFİKASINI " soruyor.

SATICILAR TÜRLÜ SÖYLEM YADA REKLAM MARİFETİ İLE ÜRÜNÜN ORGANİK OLDUĞUNU BELİRTEBİLİRLER.

AMA SİZ , UNUTMAYINIZ ve ALDANMAYINIZ

BİR ÜRÜNÜN SERTİFİKASI YOKSA, KENDİSİNİ BELGELENDİRMEDİYSE

O ÜRÜN ASLA ORGANİK ( EKOLOJİK, BİYOLOJİK ) DEĞİLDİR.

Bilmeliyiz ki , her kim üretirse üretsin bir ürünün sertifikası yoksa ve ürünün niteliği ve kalitesi ne olursa olsun yasalarımıza göre konvansiyonel üründür.

BÖYLESİ ÜRÜNLERİN MUHTEMEL RİSKLERİ DE TAŞIDIĞINI SÖYLEMEK DOĞRU OLACAKTIR.

Artık kansere yakalanma yaşı 25 lere indi.

Bu bize bir işaret olamaz mı ?

Balların ( yaklaşık değerler olarak ) % 75 i türlü doğal şekerlerden , % 18 i sudan oluşmaktadır, balda bu bölüm insana enerji veren kısmıdır.

Balı bal yapan, balı şifa yapan kısım ise yoğunluklu olarak geri kalan % 7 de gizlidir.

Zengin floradan alınan balın bu % 7 lik kısmı da tabi olarak zengin olacaktır.

Peki ne var bu kısımda ?

Araştırmacılar Organik Balda, diyastaz, amilaz, invertaz, katalaz, oksidaz, fosfataz gibi enzimler, tiaomin, riboflavin, askorbik asit, pirisdoksin, pantotenik asit, niasin, biotin, folik asit gibi vitaminler, Potasyum, klor, kükürt, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, silis, demir, mangan, bakır, gümüş gibi minareller, buturik, sasetik, formik asit itrik, kaproik, laktik, formik, malik, okzalik, suksiniletannik, tartari ve velarikasidlerin gibi asitler, arıya ait bir takım hormonlar, albuminoidlerin ve protein yapı taşları olan aminoasitler tesbit etmişlerdir.

Ayrıca Organik Balın, antioksidan ve antibakteriyel özelliği sayesinde vücud direncini de güçlendiridiği bilinmektedir.

SAĞLIĞIM İÇİN HANGİ BALI TÜKETMELİYİM ?

SOFRALIK BAL DA VARMIDIR ?

Maalesef ülkemizde tüketicilerimizin sofralık için ayrı , sağlık amaçlı ayrı bal tükettiği bir vakadır. Yine malesef tüketiclerimizin sağlığı için gösterdiği bu duyarlılığı sofrasına göstermediği de bir gerçektir.

Mamafih yüksek fiyatlar ödeyerek sağlık amaçlı bal satın aldıkları bilinmektedir. Oysa sonuçta ne için alınırsa alınsın bal baldır.

BAL konusunda hem kimi tüketici, hem kimi üretici şu yada bu sebeblerden dolayı bal konusunda yanlış görüşe sahiptirler.

Size tavsiyemiz, bal alırken dikkatli ve seçici davranmanız, sertifikalı organik bal almanız, alacağınız ve tüketeceğiniz organik balın zengin polen yapısında olanını tercih etmenizdir. Kaliteli, bilindik, güvenilir ve organik bal aldığınızda bu ürün sizin hem sofranızda kullanacağınız , hemde sağlığınıza katkısı bulunacak bir gıda olacaktır.

BALLARDA RENK FARKLILIĞI NEDEN OLUR ?

Bala dışarıdan özel bir müdahale yoksa ballar renklerini nektar kaynaklarının özelliklerinden ve polen renginden alırlar. Ayrıca arıcılık projesi yürütülen

coğrafyanın o sezondaki hava koşulları da balın rengini belirleyici unsurdur. Bazen aynı markanın farklı renkte balı olabilir. Bunun sebebi ise mevsim çiçeklerinin açma ve yaşama süreleri ile alakalı olup, sağımdan sonra tüm ürünün dolumdan evvel bir tek dinlendirme ve dolum kazanında stoklanamamasındandır. Yani sağımı yapılan yüzlerce kilo, belki birkaç ton balın hepsi tek dolum kazanına konmayabilir, o zamanda mevsimsel geçiş sürecindeki nektar kaynaklarının bala olan renk tesiri de eşit olmaz. O yöre Balın bu anlamda farklı renkte olmasının yöre balının kalitesine tesiri de olmaz.

PETEKLİ BAL MI , SÜZME BAL MI KULLANMALIYIM ?

BALMUMU bir gıda tüketim maddesi olmamasına rağmen, özellikle A.B.D. ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ve diğer gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, ülkemizde güven sebebi başta olmak üzere damak zevki, alışkanlık, yanlış bilgi gibi kimi nedenlerden dolayı , petekli bal tüketimi fevkalade yüksektir. Oysa balın petek halinde olması, onun gerçek bal olduğunu kanıtlamaz.

Balmumu içeriği itibarı ile bala eşdeğer bir gıda maddesi değildir, balın vücuda sağladığı faydayı sağlamaz.

Kimi tüketicilerin petekli bal tüketmesine sebeb olarak gösterdikleri " balda polen var " gibi yanlış bilgilerinin aksine , polen balmumunda değil balda bulunur.

Sonuçta balmumu arının bal stoklamak için kullandığı bir tür ambalajdır.

Bu benzetmeyi biraz daha örneklersek meyvelerin özünü saklayan kabukları gibi dersek çok doğru bir tanım yapmış oluruz.Elmanın, portakalın kabukları gibi.

Oysa güvendiğimiz markadan ürün satın alırsak süzme balla, petekli bal arasında önemsenecek çok fark olmadığı gibi hazım etme gibi pek çok sebebten dolayı süzme bal tüketmek daha faydalıdır

Bizim tavsiyemiz eğer petekli baldan vaz geçemiyorsanız sıra ile almanızdır. Bir kaç defa süzme bal aldıktan sonra petekli bal almak gibi.

NİTELİK OLARAK SALGI BALI MI , ÇİÇEK BALI MI FAYDALIDIR ?

ŞÜBHESİZ ZENGİN FLORADAN ALINAN ve ORGANİK OLAN ve KISMEN SALGI BALI İLE DESTEKLENMİŞ ÇİÇEK BALI DAHA FAYDALIDIR.

KARAKOVAN ve KARAKOVAN BALI NEDİR ?

Karakovan , Yörelere göre anlamı değişse de, çeşitli tipte kovanlara bu ad verilse de teknik arıcılık açısından özel bir kovan biçimi değildir.

Karakovan Balı İse , ürünlerin tamamen balarıları tarafından üretildiğini ifade etmektedir ve Karakovan Petekli Bal, Karakovan Bal diye adlandırılır.

Diğer deyişle , balarılarının bal peteklerini ( balmumu ) kendi doğal ortamına yada kovan içerisine örerek gözlerine bal doldurmaları ile elde edilen bala verilen isimdir.

Balın Karakovan Olarak Anılması İçin Mutlaka Eski Tip Ağaç Oyukları yada Eski Tip Arı Yetiştiricilik Kovanları Olması Gerekmediği Gibi Daha Sağlıklı Ürün Alabilmek İçin Modern Kovanların Kullanılması Doğru Usuldür.

Zira Modern Kovanlarda, Erken İlkbahar ve Geç Sonbahar Bakımları Daha İyi Yapılmakta, Böylece Arı ve Kovan Hijyeninin Üst Seviyede Olması Sağlanmaktadır.

Hasılı Arıcılık Ekipmanı Olan Kovanın Çağdışı Olması Akılcı Değildir, Sonuçta Bu Uygulama Bir Alışkanlık Biçimidir.

HER KARAKOVAN BAL ORGANİK MİDİR?

Hayır.

Bir balın karakovan olması peteğin ( balmumu ) bilfiil balarısı tarafından yapılması demektir.

Aşağıdaki uygulama başarılmamışsa bal konvansiyonel olarak kabul edilir.

KARAKOVAN ORGANİK ÇİÇEK BALI NEDİR ?

Petek ( balmumu ) bal arısı tarafından yapılmalıdır.

Ayrıca,

01.12.2004 tarih, 5262 sayılı kanunla çıkartılan Organik Tarım Kanununa istinaden 10.06.2005 tarih ve 25841 sayı ile yürürlüğe konan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kontrol , tahlil ve sertifika sürecinden geçerek yasal olarak " organik-ekolojik-biyolojik" ünvanını alan ballar karakovan organik baldır.

Yani balmumu doğal yolla üretilmiş olan, tahlil sonuçları itibarı ile de SIFIR RİSK barındıran ballar Karakovan Organik Baldır.

MÜTEŞEBBİS ORGANİK (EKOLOJİK) ÜRÜN SERTİFİKASI ALINMIŞSA, BU SÜREKLİLİK ANLAMI TAŞIR MI ?

Hayır.

Her arıcılık sezonunda her şey yönetmelik hükümlerince silbaştan yinelenir.

Sürdürülen projede organik bal sertifikası ( Organik Arıcılık Sertifikası ) hak eden müteşebbis, bir başka yıl türlü sebeblerden ( ki bunların başında kalıntı ve kirlilik gelir ) sertifikalandırılmayabilir.

Zira ürünler pek çok tahlilden de geçmektedir.

Ayrıca bal Organik Sertifikası almış olsa bile üretim tesisinin de müstakilen sertifikalandırılmış olması gerektiğini bilmenizi isteriz.

Yani hem balın, hem tesisin ayrı ayrı sertifikalanmış olması gerekmektedir.

KOVANLAR , AĞAÇ TEPELERİ GİBİ YERLERE ve

YÜKSEKLERE NİÇİN KONUR ?

Ağaç tepelerinde yada yüksek yerlerde kovanın asılı olması balın doğal ve kaliteli olması ile alakalı olmayıp doğal yaşama karşı arıcının kovanlarını emniyete aldığı bir tedbir biçimidir.

KARAKOVAN ( PETEKLİ ) BAL SÜZME BALDAN NİÇİN DAHA PAHALIDIR ?

Arılar 1 kg. Balmumu yapabilmek için yaklaşık 8-10 kg. balı

enerji ve çevirici olarak kullanmaktadırlar.

Balmumu ( peteği ) ile satın aldığınız balın 1 kilosunda yaklaşık 100 - 125 gr. kadar balmumu bulunur.

İşte fark da burada ortaya çıkar. Hatta bir satıcı petekli balını , süzme balından ucuza verirse kuşkulanmanızı öneririz.

Eğer biz süzme bal kullanırsak arıcı o peteği bir sonraki senede kullanacak, o yıl hasadı daha bereketli olacak, bizde bir miktar daha ucuz hali ile süzme bal tüketmiş olacağız.

KAÇ ÇEŞİT BAL VARDIR ?

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği

( Tebliğ No: 2005/49 )

5. Maddesinin (b) fıkrasından da anlaşılacağı üzere bal :

Çiçek Balı ( Nektar ) ve Salgı Balı olarak 2 çeşittir.

Yayla balı, orman balı , kır çiçeği balı yada sair etiket adları ile sunulan ballar da çiçek yada salgı balıdır.

Kestane balı, püren balı yada sair bitki / ağaç etiket adları ile sunulan ballar ise , çoğunluğunu bu tip kaynağın nektarı ve poleni oluşturduğu için bu adlarla anılmaktadır.

Çam Balı ise SALGI BALIna örnektir.

Polen değeri yüksek, geniş yelpazeli floradan alınan ve salgı balı üreten ağaçlarla desteklenen bal en iyi bal ve en kaliteli baldır.

SAĞLIKLI YAŞAMANIN DİĞER ANAHTARININ

ORGANİK ÜRÜN TÜKETMEKTE OLDUĞUNU

UNUTMAYINIZ.

YÖRESEL BAL NEDİR ?

Bir bölge , yer , köy , dağ adları ile sunulan ballar ise ya çiçek balıdır ya salgı balıdır yada karışık baldır.

Yani balın niteliğini değil hangi yerden üretildiğini belirtmek için bu ad kullanılır.

SONUÇ OLARAK :

Kır çiçeği Balı, Yayla Balı, Orman Balı, Kestane Balı, Ihlamur Balı, Kekik Balı, Geven Balı yada kimi şehir, yöre, bölge, dağ adları ile alınan ballarla veya başkaca adlarla tanımlanmış ballarda Çiçek Balı veya Salgı Balı yada her ikisinden karışım baldır.

Özetle Bu Tanımlamalar Ticari Amaç İçin Kullanılan Bir SUNUM BİÇİMİ Olup Damak Tadı İle İlgilidir.

BALA ( BALDA ) ENDEMİK ( YERLİ -YEREL )BİTKİ ETKİSİ

Ülkemiz endemik bitki açısında neredeyse Dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda gelmektedir.

Eş zamanlı olarak flora üstünlüğünü de ülkemizde görmemiz mümkündür.

Ancak , burada dikkat edilecek olan şey bu çeşitliliğin sayısal olarak bala yansıtılabilmesidir.

Diğer deyişle , çok ender bulunan ve yalnızca o yöreye has olan birkaç on adet endemik ve bir kaç on adette diğer çeşitlilikte florası olan yerin balı üstün nitelikli , çok kalitelidir denilemez.

Buna karşılık çok sade bir yöreden yüzlerce çeşit çiçekten elde edilen bal , buradan alınan baldan daha kaliteli olduğu bir vakadır.

Yani balın kalitesini pek çok etken belirlerken , floranın sayıca çeşitliliği , zenginliği birinci sırayı almaktadır.

Örneklersek : 100 çeşit çiçekten alınan nektar ve bu çiçeklerin bala bırakacağı polenle elde edilmiş balın kalitesi, 50 çeşit çiçekten alınan baldan daha iyidir diyebiliriz.

Unutmayınız !

Tek çeşit polen ve nektar yoğunluklu bal damak tadı ile ilgilidir.

Kararlı kullanıldığı sürece Organik Bal bir şifa kaynağıdır

Balın kalitesi ve sağlığımıza doğrudan faydası balın flora zenginliği ile orantılıdır.

ÖNEMLİ BİLGİ

Türkiye , endemik ve relikt ( relik ) bitki türleri açısından Avrupa da birinci sırada , Dünyada ise en önlerde bulunmaktadır.

Ayrıca ülkemiz bal konusunda kalite olarak yine Dünya nın en faydalı, lezzetli, nitelikli ve kaliteli ballarının alındığı bir ülkedir.

O NEDENLE ORGANİK YERLİ BALIMIZIN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ

EĞER DÜŞÜNCENİZ BAL YEMEKSE

BİZE KULAK VERİNİZ ve YERLİ ORGANİK BAL TÜKETİNİZ.

ORGANİK ARICILIK DEDEDEN KALMA USUL MÜDÜR ?

Hayır.

Maalesef çok yaygın olarak organik arıcılık " Dededen Kalma Usul " sanılmaktadır.

Oysa , bu görüş tamamen yanlıştır.

Bilakis modern metotlar kullanılarak doğa ve insan odaklı olarak sıfır risk doğrultusunda daha verimli tarımsal üretim olduğunu bilmemiz gerekir.

KİMİ ÜRETİCİLERİN DE DAHİL OLDUĞU ve HALK ARASINDA BİLİNENLERLE BİLİMSEL GERÇEKLER AYNIMIDIR?

Unutmayınız Organik Arıcılıkla , Konvansiyonel Arıcılık aynı şey değildir.

Yalnızca 2 ortak yanları vardır.

Bunlar , Bal arısı ve Kovandır.

Hatta şekil benzerliği dışında kovanları bile farklıdır.

Bunun dışında asla ikisi aynı şey değildir. Tabii olarak ürünlerde aynı değildir.

Organik arıcılık disiplinler bütünüdür , sertifikasyon ve ürünün ispatı sürecidir.

Bu uygulamada pek çok kurala uymalısınız , tahlillerinizi yaptırmalısınız.

Bunun ardından talep edilen diğer yasal garantileri tamamlar ve nihayet sertifikalandırılma sürecine başlarsınız.

Bunların dışında büyük bir kayıt sistemini tutuyor olmalısınız.

Ürün miktarlarınızın yasal kaydını , üretim ve sevk kayıtlarınızı hem cari mevzuata göre, hem Organik Tarım Yönetmeliği'ne göre ayrı ayrı tutmanız gerekmektedir.

Nihayet geçireceğiniz son denetiminizi takiben sertifikalandırılırsınız.

PİYASADA SATILAN KREM BAL

( KARAMEL BAL ) NEDİR ?

KRİSTALİZE OLMUŞ ( DONMUŞ , ŞEKERLENMİŞ ) ballara verilen addır.

Özel bir bal çeşidi değildir.

Kimine göre bu uygulama kontrollü yapılan dondurma işlemidir.

Oysa balınızı bir kaç hafta buzdolabında saklarsanız bu sonucu alırsınız.

Böyle bir balla petekli yada süzme bal arasında kalite farkı yoktur.

DONMUŞ BAL SAHTEMİDİR ? BAL NEDEN KRİSTALİZE OLUR ?

Ürün, Sertifikalı Organik Bal İse , HAYIR, Sahte Değildir.

Balın donma sebebi, balın içerisinde bulunan doğal şekerlerin birbirlerine olan oranı ve polen yoğunluğu ile ilgilidir. Ayrıca zaman diğer faktördür.

Bal bu hali ile özellik ve zenginliğinden hiçbir şey kaybetmeyeceği gibi 45 dereceyi geçmeyen su havuzlarında bir kaç saat bekletilirse eriyerek eski haline dönerler bu uygulama da balın değerinde bir kayıba sebebiyet vermez.

HMF (HİDROKSİMETİL FURFURALIN ) NİN BALA ETKİSİ VE

DONMUŞ, KRİSTALİZE OLMUŞ BAL NASIL ERİTİLİR ?

Bal, doğal yapısı itibarı ile ( özellikle çiçek balı ) kristalize olur. Bu balın tabi özelliğidir. Bazen üretici balının görüntüsünün ve çekiciliğin bozulmaması, satış ve geri bildirim sorunu yaşamaması için balı 55 derecenin çok üzerinde ısıl işleme tabi tutabilir. Bun uygulama ile ballarda kristalizasyon ( donma, şekerlenme ) yavaşlatılırken , uzun süre yüksek ısıya maruz bırakılan balda HMF (HİDROKSİMETİL FURFURALIN ) oranı artacaktır. Bu tür bal fazla ve uzun süreli tüketildiğinde ise sağlığımızın bozulmasına tesir eden bir durumu ortaya çıkarabilir. Özellikle küçük çocuklar için bundan kaçınılmalıdır.

Balda HMF oranı en fazla 40 mg/kg olmalıdır.

Şayet evimizde kristalize olmuş bal varsa, bal ben-mari usulünde ve 55 dereceyi geçmeyecek ısıda bir süre bekletilmeli, balın eski halini alması sağlanmalıdır.

Bu işlem balda herhangi bir kayıba neden olmaz, güvenle tüketilebilinir.

ŞEKERSİZ BAL SÖYLEMİ (GLİKOZ, FRUKTOZ ŞURUBU)

Organik arıcılık disiplininin bir unsuru da bilindik şeker ( çay şekeri ) ve glikoz, fruktoz şurubu kullanılamamasıdır.

Aksi takdirde tahlil sonuçlarında bu durum ortaya çıkacaktır.

" Balım Şekersiz " demekte yetmez bunun belgelenmesi gerekmektedir.

Kaldı ki balda şeker kavramı arıcılığın onlarca unsurlarından yalnızca birisidir.

Yani bir arıcının arılarına şeker vermemesi sonucunda bal aklanmaz , organik , doğal , ekolojik , biyolojik olduğuna delil teşkil etmez.

Konvansiyonel üreticinin arılarına şeker vermemiş olması , diğer disiplinler bütününü yaptığı anlamına da gelemez.

Kimi konvansiyonel arıcı 2 nedenden dolayı arılarına şeker ( arı keki / yemi ) vermektedir.

Birincisi kolonilerine erken ilkbahar ve geç sonbahar beslemesi yapmak ( ki bu rutin bir uygulamadır.)

Diğeri ( kimi konvansiyonel arıcının yaptığının iddia edildiği yaygın bir söylemdir ) yüksek miktarda ürün almak düşüncesidir.

Organik Arıcılıkta da erken ilkbahar ve geç sonbahar beslemesi yapılır. Ancak, yalnızca arının organik olan kendi balı yem olarak verilebilir.

HELE BİRDE ŞEKER (yada GLİKOZ/FRUKTOZ ŞURUBU) VERİLİRSE !

Şeker yada glikoz - fruktoz şurubu konvansiyonel olduğuna göre bunlardaki olası kalıntılarda tabi olarak bala geçecektir.

Ayrıca var sayalım organik şeker bulundu ve verildi , o zamanda bu uygulama balın doğal şeker yapısını değiştireceğinden o ürün bal olmaktan çıkacaktır.

Böylece arılara verilen şekerle balın niteliği ve kalitesi de tamamen ortadan kalkacaktır.

BALDA EGZOST ARTIĞI AĞIR METAL KALINTISI

( CİVA, KURŞUN VB.)

Bal " hidroskobik " bir üründür. Çevreden nem alır.

Şayet aldığı bu nemde ağır metal yada sair kalıntı oluşturacak unsurlar varsa doğrudan bala geçecektir.

Yol kenarlarında , işlek ara yollarda , köy yollarına yakın yerlerde egzost gazının varlığı bir gerçekse , hidroskobik olan bala ağır metallerin geçmesi de o kadar gerçektir ve kanıtlıdır.

O nedenle SAFF 1011 Organik Gıda Sanayi yurdumuzun insan eli değmemiş sahalarında Organik Arıcılık Projelerini sürdürmektedir.

Bu bölgeler, hem Kontrol ve Sertifikasyon Kurumu marifeti, hem tahliller ile belgelenerek sizlere sunulmaktadır.


SAĞLIKLI YAŞAMANIN DİĞER ANAHTARININ

ORGANİK ÜRÜN TÜKETMEKTE OLDUĞUNU

UNUTMAYINIZ

BALDA ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI

( PESTİSİT VE DİĞER AZOTLU BİLEŞİKLER, PİRETROİDLAR VB.)

 

Bazen duyarız. " Balım Doğaldır " diye.

Evet üretici ( arıcı ) ona inanmakta , tüketiciyi de ona inandırmaktadır.

Peki gerçek böylemidir ?

Maalesef , bilinen bilim ışığında arılarımıza kumanda etme imkanımız yoktur.

Balarıları , kuş uçuşu olarak çapı yaklaşık 10 - 15 kilometre olan ( Yani 78.000.000 - 176.000.000 metrekare gibi ) çok geniş bir alanda uçarak polen, nektar ve su toplarlar.

Arılar gezdikleri bu geniş sahadan topladıkları su, polen ve nektarı yuvasına taşır ve getirdiklerini petek gözlerine depolar.

Şayet bu alan kalıntı bırakacak unsurlarla kirlenmiş bir saha ise doğal olarak kansorejen kalıntıları da su, polen ve nektarla birlikte depolamış olacaktır.

Arıcı, Arılarını konuşlandırdığı yerde kimyasal kalıntı bırakacak bir uygulamayı kendisi yapmıyor olabilir. Ama ya komşusu yada bu kadar geniş bir sahada zirai uygulama yapan başkaları varsa ne olacak ?

 

" SAFF 1011 ORGANİK GIDA SANAYİNİN

DOLUM, AMBALAJ TESİSİ İLE ORGANİK ARICILIK PROJELERİ VE MUTAD KAYITLARI DİLEYEN HERKESİN VE HER KESİMİN DENETİMİNE SÜREKLİ AÇIKTIR. "

 

Şayet köy içlerinde yada köy / şehir kenarlarında, ekim arazilerinin önünde yada yanında, sanayi artığı olan sahalara yakın yerlerde, bacalarından zehirli gaz atan fabrika yakınlarında, sıvı sanayi atığı bırakılan ve bunların sulara karıştığı yerlerin yakınlarında arıcılık yapılıyorsa,hasad edilen balın içindeki kalıntıyı yok sayamayız.

 

BU ŞARTLARDA HASAD EDİLEN ÜRÜNE

" DOĞAL, EKOLOJİK, ORGANİK, BİYOLOJİK " DENİLEMEZ.

 

Şayet arıcı gerçekten ürününe güveniyorsa Organik Tarım disiplinini uygulayarak ürününü niçin sertifikalandırmıyor?

Hatırlatmak gerekir ki, arılar çapı çok geniş alanda yaylım yaparlar.

O nedenle SAFF 1011 Organik Gıda Sanayinin Organik Arıcılık Proje sorumluları aylarca insan yüzü görmeden, insanların girmediği, kalıntının olmadığı sahalarda bu hizmeti sürdürürler ve bu alanların kalıntıdan uzak oluğunu belgelendirirler.

 

KULLANILAN BALMUMU İLE

NAFTALİN , PARAFİN VE DİĞER KALINTILAR

( GENELLİKLE ARICILIKTA HAZIR BALMUMU - TEMEL PETEK - KULLANILMAKTADIR )

 

Maalesef ülkemizde kimi balmumlarında çok büyük kansorejen olan naftalin ve parafin şu yada bu oranda bulunmaktadır.

Ayrıca hazır peteklerin içine daha dayanıklı olması için parafin ilavesi yapıldığı söylenmektedir.

Ve bu söz biz arıcılar için aklen ziyadesi ile makuldür.

Balmumları arı sağımından sonra bir sonraki sezon kullanılmak için saklanır.

Saklama sırasında balmumunun en büyük düşmanı olan petek güvesi - balmumu kelebeği - ( Galleria Mellonella l.) ni engellemek gerekir.

 

Kimi arıcı, kapalı bir odada naftalin yakarak mumların güveden korunmasını sağlar.

Bu işlem sırasında hava ile karışan naftalin isi ve kalıntısı balmumuna yapışır.

Yeni sezonda bu petekler tekrar kovanlara verilerek kullanılır.

İşte o andan itibaren naftalin isi ve kalıntısı bala geçer.

Yada sağım sonrası mumlar eritilerek temel petek yapımı için satılır.

Böylece döngü yinelenmiş olur.

 

HASTALIK VE ZARARLI MÜCADELESİ

 

Her canlıda olduğu gibi balarılarının da türlü düşmanı ve hastalıkları vardır.

Şayet arılarımıza hastalık bulaşmışsa yada zararlı musallat olmuşsa tedavi uygulanması başlatılır. Konvansiyonel ilaçların tümü insan sağlığına zararlı üründür ve Organik Arıcılıkta kullanılamaz.

Organik Arıcılıkta ise şu metot uygulanır.

1. Organik asıllı girdi veya doğal usuller kullanılarak mevcut sıkıntı bertaraf edilmeye çalışılır.

2. Tüm tedbir ve tedavi uygulaması sonuç vermez ise koloni tamamen imha edilir.

Maalesef türlü sebeblerden dolayı tedavi girdileri ( ilaçları ) oldukça maliyetlidir.

O nedenle her arıcı bu tür mücadele ilaçları kullanamamaktadır.

 

Elbette SAFF 1011 Organik Gıda Sanayi insan ve çevre sağlığı ile güvenilir ürün elde etmek adına şayet bir tedbir alması gerekirse icap edeni yapmakta ve yapacağını taahhüt etmektedir.

Zira bunun aksi bir davranışta bulunulursa , tahlil sonuçlarına muhakkak yansıyacağını bilmenizi isteriz.

 

ORGANİK BALIN RAF ÖMRÜ NE KADARDIR ?

( BALIN ÖMRÜ NE KADARDIR )

 

Organik Balın ömrü , uygun şartlarda saklanıldığında

( güneş ışığından korumak , aşırı soğuk - sıcak yerde bırakmamak, üzerinden tüketilirken temiz ve ağaç kaşık kullanmak, hava ile temasını kesmek, içine yabancı madde girmesini önlemek, aşırı nemli ortamda uzun süre açıkta bırakmamak gibi.) ONLARCA YILDIR.

Ancak genellikle etiket üzerinde birkaç yıl ibaresi görürsünüz bunun sebebi tüketicinin ve satış noktasının olası hatalarına karşı tedbir amaçlıdır.

Kaldı ki ülkemizde üreticinin elindeki bal hemen aynı hasad yılında tüketilmektedir.

 

SAFF 1011 ORGANİK BALI BAYATLAR MI ?

 

SAFF 1011 Organik Balı uygun koşullarda saklandığı sürece uzun yıllar boyu bayatlamaz, niteliğinden kayıba uğramaz, fermante olmaz.

 

ORGANİK ARICILIKTA ARICILIK EKİPMANI

 

Organik arıcılıkta kullanılan tüm malzeme ve ekipman organik tarıma uygun olmalıdır.

Örneğin kovan ve petek çıtalarımızın tahtaları ilaçlanmamış orman ürünlerinden , diğer malzemelerimiz ise kalıntı bırakmayacak metal yada benzeri şeylerden olmalıdır.

Ayrıca bu malzemelerin gıda ile temas edebilir ve kalıntı bırakmaz rapor/sertifikalarının olması gerekmektedir.

 

" BÜYÜK İMTİHANIN , BÜYÜK SABRIN , BÜYÜK EMEĞİ

MÜKAFAATI DA BÜYÜK OLUR "

 

ORGANİK BALLA YADA AYRICA

POLEN, ARISÜTÜ, PROPOLİS TÜKETMELİMİYİM ?

 

Tecih Sizin,

Ancak !

Unutmayınız ki, süzme yada petekli organik bal tükettiğinizde tabii olarak BALDA BULUNAN POLEN, ARISÜTÜ VE PROPOLİSİ de tüketmiş olursunuz.

Yani balın içerisinde şu yada bu miktar/oranda muhakkak bu ürünler vardır.

Özellikle Hekim tavsiyesi yoksa ve aciliyette yoksa bal tüketiminizle orantılı olarak bu değerleri de tüketmiş olacağınızı hatırlatmak isteriz.

 

ORGANİK TARIMLA ALINAN ÜRÜN , KONVANSİYONEL TARIMDAN ALINANDAN DAHA FAZLAMIDIR ?

 

Hayır.

Bilakis organik bal almak için onlarca zorlu sebebi bertaraf etmeniz gerekmektedir.

Bunun sonucunda hasad miktarı kısmen azalmaktadır.

( Örneğin : Arı kolonisi beslemesinde kolonilere kendi balından vermek gibi. )

 

ORGANİK BAL NİÇİN PAHALIDIR ?

 

Piyasada satılan konvansiyonel ürünle karşılaştırırsak aslen her iki ürününde fiyatları hemen hemen aynıdır.

Yinede Organik Bal Pahalı diyorsak bunun pek çok sebebi vardır bir kaçını sıralarsak.

 

Organik Arıcılık Projelerini sürdürmek , Konvansiyonel Arıcılığa göre bir kaç kat daha fazla masraf yapılarak başarılabilinen bir disiplin bütünüdür,

Balın kalitesi diğer bir nedendir,

" Bal " sarfı süratli bir gıda maddesi değildir ve raf işgal eder. Dolayısı ile bazı pazarlamacı/satıcılar da kâr marjlarını bu nedenden dolayı yüksek tutma eğilimindedirler,

Üreticinin fiyat tercihi bir başka unsurdur.

Şu gerçeği hatırlatmak bir görevdir.

Organik ( hele hele konvansiyonel ) yeryüzünde hiçbir bal yüksek fiyatlarda olamaz, olmamalıdır.

Ancak, elbette hak etmiş her ürünün bir değeri de olacaktır.

Genel İtibarla ve Üreticisini Tanıyor / Güveniyorsak Şöyle de Denilebilir

İyi , Nitelikli , Kaliteli Ürün Daima Daha Pahalıdır.

Kısaca balın kalitesinden bahsedersek,

Balın kalitesi polen çeşitliliğine , yüksek üretim standartına , nektar verimi yüksek çiçek yoğunluğuna , sağımın zamanında yapılmasına , alındığı bölgenin çevre koşullarına , Organik Tarım Yönetmelik hükümlerinin gereğini yapıp hatta fazlasını başarmaya , balmumunun özelliğine , erken ilkbahardaki arı beslemesine, balarısının özelliğine, ve önce para kazanmak hevesi olmadan .. gibi daha bir çok faktör kaliteyi arttırır.

Kalite için ürünün muhakkak " şu " yerden alınması da şart değildir.

 

SİZİN VE AİLENİZİN SAĞLIĞI / GELECEĞİ İÇİN

EKOLOJİK VAR OLUŞ ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN

DEVAMI İÇİN ORGANİK ÜRÜN TÜKETİNİZ ve

MUHAKKAK ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİNİ OKUYUNUZ.

 

ÖZETLE :

 

Denetimsiz İnsan Emekli Her İşte Hata Olasıdır.

Bunun farkında olan devletler tedbir olarak bir denetim ve disiplin bütününü ortaya komuşlar , müteşebbisin buna uymasını istemişlerdir.

 

" ORGANİK TARIM "

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti deBu Mücadelede Kendisine Düşen Görevi Üstlenmiş Ve 5262 Sayılı " Organik Tarım Kanunu " İle , 25841 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olan " Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliği" Yasal Düzenleme Olarak Yürürlüğe Komuştur.

" Dünya , Hepimizin Ortak Yaşam Yeridir "

Böylece Yasa , Hem İnsan Odaklı , Hem Çevre Odaklı " Bilinçli - Bilimsel - Emekçi " Bir Tarım Modelini Ülkemizde Uygulamaya Açmıştır.

SAFF 1011 Organik Gıda Sanayi' de , Kendi Sevdasını, Samimiyet Ve Niyetini , Yarınları da Düşünerek İlgili Yönetmelik Hükümlerinin Ardına İlave Etmiş Ve Bu Duruşunu Yürüttüğü Organik Arıcılık Projeleri İle Organik Ürün Üretim - Dolum - Ambalaj Tesisinde Bilfiil Yaşama Geçirmiştir.

Tekrar Hatırlatmalıyız ki,

İnsan Emekli Her İşte Hata Olasıdır.

 

O Nedenle Vicdanlarımızın Dışında Olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti İlgili Yasal Düzenlemeyi Usul Olarak Bizzat Müteşebbise Amir Kılmıştır.

Böylece , Organik Tarım Uygulama İnsiyatifi Yalnızca Üreticiye Verilmemiş Bilakis Bu Uygulama İle Bu Disiplinin Otokontrol Altında Tutulması Sağlanmıştır

U Y A R I

 

Satıcıların ürünlerini takdim ederken sertifikalı organik ürünmüşcesine

" Kendi ürünüm , köyden geldi , biz yaptık , doğal , organik , natural , ekolojik , biyolojik , kefilim "

gibi sözler söylemesine asla itibar etmeyiniz.

 

İlgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre kanıtsız , belgesiz (sertifikasız) organik ürün olamaz.

Ayrıca Bu Ürünlerin Daha da Fahiş Fiyatlarla Satıldığını Görmezden Gelemeyiz.

Zira bu yöntem hem haksız rekabet ve kazanç yöntemidir, hem tüketiciyi kandırmanın başka yoludur

Yeryüzünde üretimi sırasında insan iradesinin dışında ürün alınan ender sanatlardan birisi arıcılıktır.

 

Hiç kimse arılarını yönlendiremez.

 

Tek bir kovanda sayıları binlerce adedi bulan ve çok geniş bir sahada yayılım yapan bal arılarını hiç bir kimse yönlendiremez.

Bal Arıları çapı yaklaşık 10 ila 15 km. olan ( yani yaklaşık 78 milyon metrekare ile 176 milyon metrekare.) alanda yayılırlar

O nedenle organik bal üretiminde çok özel ve özenli olmanız, konuş yerinizi iyi belirlemeniz, hasad sonrası gıda güvenliğine uygun davranmanız, ilgili mevzuatı birebir icra etmeniz, hatta yasalarda olabilecek boşlukları kendi vicdani disiplininizle düzelterek en iyiyi yakalamanız gibi sayısız sorunu bertaraf ettikten sonra kamu sağlığına uygun bal üretebilirsiniz.

Organik Arıcılık, oldukça zahmetli, zor koşulları olan, kirlenmemiş yer bulma zorlukları içerisinde yüksek maliyetlerle yapılan bir disiplin bütünüdür.

Unutmayınız !

 

  Sertifikalı Ürün pek çok tahlil, denetim ve muazzam emekten sonra sertifikalanıp sofranıza gelmektedir.

 

Ayrıca ; Ürünün şuradan gelmesi , şu yada bu usulle elde edilmesi sağlıklı ürün olduğuna asla ispat olamaz.

Asıl Olan İnsan ve Çevre Sağlığı Odaklı Ürün Üretmek / Tüketmektir.

 

ÜRÜNÜMÜN EKOLOJİK OLDUĞUNDAN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

ORGANİK BAL NASIL ANLAŞILIR ?

 

Aldığınız ürün çeşitli adlar altında olabilir , ancak yasalarımıza göre bir ürünün gerçekten organik ürün olduğu ürünün etiketi üzerindeki 2 LOGO ile kimi bilgilerden anlaşılır.

Logolardan birisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen (Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım) logosu diğeri denetçi Sertifikasyon Kuruluşunun logosudur.

Ayrıca Sertifikasyon Kurumunun Sicil Nosu ile Üretici Firmanın Sertifika Nosu Mutlaka Etiket Üzerinde Bulunmalıdır.

Organik , % 100 Doğal , Biyolojik , Ekolojik yada bunların kısaltılmış kelimelerini kullanan ve bu iki logo ile bahse konu bilgileri etiketinde barındırmayan ürününün " İlgili mevzuat " dahilinde olduğunu söyleyerek satış yapmaya uğraşanların ürünlerini

 

ASLA ALMAYINIZ

ve DURUMU İLGİLİ YERLERE ŞİKAYET EDİNİZ.

 

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Organik Tarım Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin (18.08.2010-27676 değişiklikteki ) 29. Maddesinin tamamına bakınız.
Saff 1011, Organik Bal Dünyası, Sizin Dünyanız

 

ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ

Madde : 32

 

Organik ürünlerin pazarlanması kuralları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik hükümlerince üretilmiş ve bu Yönetmeliğin Ek-11'inin ikinci bölümünde yer alan ürün sertifikasına sahip olan organik hammadde ve/veya işlenmiş organik ürünler organik ürün olarak pazarlanır.

ç) Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması organik ürün satışı yapan müteşebbisin yükümlülüğündedir.

 

ORGANİK TARIM KANUNU
Madde : 8

 

Organik ürünlerin ve girdilerin reklam ve tanıtımı

Organik ürün ve girdilerin etiket ve logoları yalnızca organik ürünler ve girdiler için kullanılır. Organik ürünlerin ve girdilerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı veya ürünün yapısına, özelliklerine, içeriğine, kalitesine, orijinine ve üretim tekniklerine göre hatalı bir izlenim yaratacak, ürünün sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak biçimde olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonların, üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla organik tarımla ilgili ayda en az otuz dakika eğitici yayın yapmaları konusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli tedbirleri alır.

Organik Gıda Sahteciliğinde

 

" ALO 174 "

veya

" [email protected] "

Üzerinden Şikayette Bulunabilirsiniz.

 

ORGANİK TARIM KANUNU ( CEZAİ HÜKÜMLER )

Madde : 12
Ceza hükümleri

 

Madde 12- (Değişik: 23/1/2008 - 5728/560 md.)

Bu Kanun hükümlerine uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, yetki ve izin belgeleri iptal edilir. Başka ad ve unvan altında olsa dahi, bu Kanun kapsamında çalışmalarına izin verilmez.

c) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve kendilerine bir daha çalışma izni verilmez.

d) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, çalışma izinleri iptal edilir.

e) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden kuruluşlara, onbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve çalışma izinleri iptal edilir.

f) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

g) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

h) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

ı) 8 inci maddeye aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar ürüne el konulur ve yukarıdaki para cezası uygulanıp ürün piyasadan toplattırılır. Toplatma masrafları müteşebbisten tahsil edilir.

j) 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 10 uncu maddeye aykırı hareket edenlere, otuzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

k) Bu Kanuna göre denetimleri engelleyen kişi ve kuruluşlara, onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği

( Tebliğ No: 2005/49 )

 

Madde 5 - Bu tebliğde geçen;

a) Bal: Bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı apis mellifera tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürünü,

b) Kaynağına göre;

-Çiçek veya nektar balı: Bitki nektarından elde edilen balı,

-Salgı balı: Bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin -hemiptera- salgılarından elde edilen balı

c) Üretim ve/veya pazara sunuluş şekline göre;

-Petekli bal: Kuluçka amaçlı kullanılmamış olan saf balmumundan hazırlanmış temel peteklerin veya arılar tarafından yapılmış peteklerin gözlerinde depolanmış ve tamamı veya büyük bölümü sırlanmış olarak satışa sunulan balı,

-Süzme bal: Sırları alınan yavrusuz peteklerden santrifuj yolu ile elde edilen balı,

-Petekli süzme bal: Süzme bal içerisinde petekli bal parçaları ile hazırlanmış balı

-Sızma bal: Süzme bal elde edilirken alınan sırlardan ve balı alınmış peteklerden sızdırılarak toplanan balı,

-Pres balı: Yavrusuz peteklerin doğrudan veya 45°c'yi aşmamak üzere ısıtılarak preslenmesi ile elde edilen balı,

-Filtre edilmiş bal: Yabancı organik ve/veya inorganik maddelerin filtrasyon yolu ile uzaklaştırılması sırasında polen içeriği önemli ölçüde azalmış balı,

d) Fırıncılık balı: Kendine özgü doğal koku ve tada sahip olmayan veya fermantasyona başlamış veya fermente olmuş veya yüksek sıcaklıkta işlem görmüş, endüstriyel amaçlı kullanıma uygun veya diğer gıda maddelerinin üretiminde bileşen olarak kullanmaya uygun balı,

e) Çerçeve: Arıların doğrudan petek yaptığı veya içine temel peteklerin yerleştirildiği malzemeyi,

İfade eder.

 

Organik Gıda Sahteciliğinde

" ALO 174 " veya " [email protected] "

Üzerinden Şikayette Bulunabilirsiniz

 

Satış Noktalarımızdaki Ürünlerimizle İlgili

Öneri, Şikayet ve Sorularınız İçin

Lütfen Bizimle İrtibata Geçiniz

 

SATIŞLARIMIZ HASADIMIZLA SINIRLIDIR

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR